Λιπάσματα, Σπόροι Πάτρα
Ακρωτηρίου 315, Πάτρα
2610 529 960
6945 970 672
Υποκατάστημα: Ίσωμα Αχαίας 25008
2694061902

Η Γεωργική Ανάπτυξη διαθέτει σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό για ανάλυση δειγμάτων εδάφους.

Στόχος της ανάλυσης εδάφους αποτελεί ο προσδιορισμός της σύστασης του εδάφους, των θρεπτικών συστατικών και άλλων σημαντικών ιδιοτήτων όπως είναι το pH και η αγωγιμότητα.

Η Γεωργική Ανάπτυξη διαθέτει εξειδικευμένο γεωτεχνικό προσωπικό το οποίο αξιολογεί και επεξεργάζεται τα αποτελέσματα συστήνοντας τις αναγκαίες βελτιώσεις. Η ανάλυση εδάφους αποτελεί επίσης βασικό πυλώνα για την έκδοση ειδικών οδηγιών ορθολογικής λίπανσης ανά καλλιέργεια.

Αναλύσεις Εδάφους

 

img_divider

Στη Γεωργική Ανάπτυξη θεωρούμε ότι η διενέργεια εδαφολογικής ανάλυσης είναι υποχρεωτική πριν την εγκατάσταση οποιασδήποτε νέας καλλιέργειας  αφού με αυτόν τον τρόπο εξετάζεται η καταλληλότητα του συγκεκριμένου εδάφους.

Η Γεωργική   Ανάπτυξη συνεργάζεται με εξειδικευμένα εργαστήρια για την ανάλυση νερών. Ο προσδιορισμός των φυσικοχημικών, μικροβιολογικών παραμέτρων καθώς και της συγκέντρωσης των μετάλλων είναι σημαντική όχι μόνο για την ορθολογική άρδευση αλλά και για την λίπανση των καλλιεργειών.

Παράμετροι όπως είναι η αγωγιμότητα και το Ph του νερού άρδευσης επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων με αποτέλεσμα πολύ συχνά να παρατηρείται άσκοπη χρήση λιπασμάτων.

Βάσει των αποτελεσμάτων, το έμπειρο γεωτεχνικό προσωπικό της Γεωργικής Ανάπτυξης δίνει  τις απαραίτητες συμβουλές ώστε να βελτιστοποιηθεί η πρόσληψη των απαραίτητων θρεπτικών στοιχείων μειώνοντας παράλληλα το κόστος της καλλιέργειας.