Λιπάσματα, Σπόροι Πάτρα
Ακρωτηρίου 315, Πάτρα
2610 529 960
6945 970 672
Υποκατάστημα: Ίσωμα Αχαίας 25008
2694061902

Η Γεωργική Ανάπτυξη δραστηριοποιείται στη σύνταξη γεωργοοικονομοτεχνικών μελετών για επιχειρήσεις και γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Το εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών  με πολύχρονη εμπειρία τόσο στον πρωτογενή όσο και στον δευτερογενή αγροδιατροφικό τομέα αναλαμβάνει την ανάπτυξη, υλοποίηση και παρακολούθηση επενδυτικών προγραμμάτων.

Σπόροι Φυτά -img4

 

img_divider

Πιο συγκεκριμένα, η Γεωργική Ανάπτυξη αναλαμβάνει τη σύνταξη μελετών για:

ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

Αφορούν την παροχή πριμ πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών ηλικίας 18 έως 40 ετών.

ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Αφορούν επιδοτούμενα επενδυτικά προγράμματα για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων όπου επιδοτούνται εκτός των άλλων, τρακτέρ, γεωργικός εξοπλισμός, αρδευτικά συστήματα, θερμοκήπια, μονάδες καθετοποίησης, μελισσοκομικά εργαστήρια.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ/ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Αφορούν ένα μεγάλο εύρος επενδυτικών σχεδίων που αφορούν επιχειρήσεις του πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Αφορούν την επιδότηση της παραγωγής γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων σύμφωνα με τους κανονισμούς της βιολογικής γεωργίας/κτηνοτροφίας.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ( AGRO 2 & GLOBALG.A.P.)

Αφορούν την εγκατάσταση και επίβλεψη συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης σε μεμονωμένους παραγωγούς και ομάδες παραγωγών σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO 2 και GLOBALG.A.P. με σκοπό την πιστοποίηση από ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ISO 9001, ISO 22000, BRC, IFS, FSSC 22000)

Αφορούν την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων σε επιχειρήσεις σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001, ISO 22000, BRC, IFS και FSSC 22000 με σκοπό την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών π.χ. supermarkets.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Αφορούν την ίδρυση οργανώσεων παραγωγών οπωροκηπευτικών σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1308/2013 και τη σύνταξη επιχειρησιακών προγραμμάτων όπου επιδοτούνται συγκεκριμένες δράσεις π.χ. εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων, προσωπικό, ανάπτυξη συστημάτων ασφάλειας τροφίμων.

ΜΕΛΕΤΕΣ-ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

Αφορούν τη σύνταξη μελετών-γνωματεύσεων για εκτιμήσεις ζημιών σε μεγάλο εύρος καλλιεργειών.