Λιπάσματα, Σπόροι Πάτρα
Ακρωτηρίου 315, Πάτρα
2610 529 960
6945 970 672
Υποκατάστημα: Ίσωμα Αχαίας 25008
2694061902

Η Γεωργική Ανάπτυξη, ικανοποιώντας τις διαρκώς αυξανόμενες και μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς , συντάσσει ολοκληρωμένα επιχειρηματικά πλάνα για την ορθή επιλογή και εγκατάσταση καλλιεργειών.

Έχει αναπτύξει ευρύ δίκτυο συνεργατών με μεγάλη εξειδίκευση σε διάφορους τομείς π.χ. πολλαπλασιαστικό υλικό, θρέψη, φυτοπροστασία, marketing, προώθηση αγροτικών προϊόντων, το οποίο προτείνει και υποστηρίζει τεχνικά τα πλάνα των επενδυτών/ παραγωγών.

 

img_divider

Η ολοκληρωμένη αυτή υπηρεσία  περιλαμβάνει:

 • την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης
 • την έρευνας και αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων επιλογών ανάλογα με τις δυνατότητες του επενδυτή/παραγωγού και τη δυναμική της αγοράς
 • Την κατάρτιση πλάνου με προτάσεις για συγκεκριμένες καλλιέργειες και ποικιλίες
 • Τη διενέργεια αναλύσεων εδάφους για την εξέταση της καταλληλότητας του εδάφους για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια
 • Την εξέταση των μετεωρολογικών δεδομένων της περιοχής
 • Το σχεδιασμό και την εγκατάσταση του συστήματος άρδευσης
 • Τη συνεχή παρακολούθηση της καλλιέργειας
 • Την εκπαίδευση των παραγωγών σε θέματα marketing, εταιρικής ταυτότητας, προώθησης αγροτικών προϊόντων
 • Τη δημιουργία εταιρικής ταυτότητας π.χ. λογοτύπου, ιστοσελίδας, συσκευασίας
 • Τη διασύνδεση με την αγορά
 • Τη συμβασιοποίηση της παραγωγής με τη βιομηχανία
 • Την ένταξη της γεωργικής εκμετάλλευσης σε cluster ή/ και οργανώσεις παραγωγών
 • Την πρόβλεψη του χρόνου απόσβεσης της επένδυσης
 • Την υιοθέτηση των πρακτικών που οδηγούν στην ικανοποίηση των εμπορικών προδιαγραφών των πελατών.